نمایش یک نتیجه

  • روغن کودک

    روغن بدن نوزاد

    پوست بدن نوزادان آنقدر حساس است، که با کوچکترین عامل خارجی دچار التهاب و باعث نا آرامی نوزاد خواهد شد. فرمولاسیون روغن بدن نوزاد مامابیبی باعث حفظ آب در پوست نوزاد، تا دو برابر حد معمول شده، و آن را نرم و شاداب حفظ خواهد کرد.