راهکار‌های درمان ترک بارداری در حین بارداری و بعد از زایمان